Små-/kjæledyr:
- Klinisk undersøking
- Operasjonar
- Indremedisinske utredingar
- Ultralyd
- Røntgen
- Tannbehandling
- Blodanalyse
- Vaksinasjon
- ID-merking
- Vegleiing i stell og fôring
- Klipp og frisering av hund og kattStor-/produksjonsdyr: